Hari ini di bilik ICT satu bengkel laman web sekolah telah dilaksanakan bersama guru-guru admin yang akan menguruskan laman web sekolah.