Perkongsian dan motivasi oleh mantan pengetua Tuan Haji Jasni b. Ismail bersama murid-murid Kumpulan SUKSeS 2019 SMK Taman Melawati.