SMKTM semestinya menyokong dasar DWEN. Tahniah kepada Unit Bimbingan & Kaunseling diatas penganjuran ini. Semoga kecaknaan ini akan memberikan nilai kepada pelajar dan masyarakat.