Bersama

Dr. Vickneshwaran Muthu
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia