Permudahkan segalanya..

Permudahkan segalanya..

Hari ini, SMKTM menerima Pemantauan dari bahagian ICU, Jabatan Perdana menteri utk Laman An Nur dan penambahbaikan padang sekolah. Laman An-Annur adalah satu tempat yang berfungsi sebagai dewan terbuka diantara blok C dan D yang membolehkan semua pelajar petang untuk...