Hari ini merupakan hari ke2 aktiviti pameran kerjaya anjuran UBK yang mana lebih menumpukan kepada bidang- bidang kemahiran seperti teknikal , vokasional , kulinari , pengembangan kanak-kanak dan lain- lain.